Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Svensk Perfusionistförening

Henrik Arthursson Sekreterare
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
henrik.arthursson@akademiska.se
Maria Tellin Ledamot
VG region Sahlgrenska universitetssjukhuset
0723066343
maria.e.tellin@vgregion.se
Linda Önsten Ordförande
VG region Sahlgrenska universitetssjukhuset
0313427529
linda.onsten@vgregion.se

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Lund

Elisabeth Andell Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Göteborg

Linda Önsten Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Karlskrona

Martin Thelander Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Linköping

Anders Svensson Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Umeå

Daniel Johagen Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Uppsala

Gunilla Kjellberg Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för Perfusionist Örebro

Marcus Eidevald Kontaktombud