Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-02-25

Schemaläggning och röda dagar

Jag får ofta frågan från optiker angående hur det fungerar med schemaläggning för röda dagar. Vad får arbetsgivaren göra och inte göra?

Optikeravtalet säger att du som heltidsanställd optiker ska arbeta 38,25 timmar i genomsnitt i veckan. Då 38,25 timmar är din genomsnittliga veckoarbetstid över 12 månader finns det möjlighet för arbetsgivaren att schemalägga dig 38,25 timmar, +/- sju timmar vecka till vecka. Denna flexibilitet har arbetsgivaren genom avtalet.

För dig som deltidsanställd – du arbetar mindre än 100 procent – är samma siffra +/- fem timmar i veckan. Anledningen till att tiden är 38,25 varje vecka och inte 40 timmar i veckan är för att man har reducerat tiden för att ta höjd för röda dagar. Du arbetar mindre i genomsnitt en vanlig vecka men om det inträffar en röd dag där butiken inte har öppet kan arbetsgivaren schemalägga dig upp till sju timmar en annan dag. Vissa år kanske du som arbetstagare gynnas av den här konstruktionen och andra år är det arbetsgivaren beroende på var de röda dagarna hamnar i enskilda veckor.

När arbetsgivaren ändå förlägger arbetstid på exempelvis helgdagar – vilket de förstås kan göra – får du dock tillägg på din lön för att du arbetar på en röd dag eller kompensationsledighet om ni har en skriftlig överenskommelse om detta. Vid julafton och nyår ska dock den ena av helgdagarna vara arbetsfri och julafton ska vara arbetsfri minst vartannat år.

Senaste nyheter

27 oktober 2021, 08:57

Nedslag optiker: Gaida Kareem

Examensår 2017. Arbetar på Synsam i Sollentuna

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar