Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-10-02

Rapport från styrelsemöte i september 2018

Svensk Optikerförening hade den 9-10 september 2018 ett planerings- och styrelsemöte.

Här en del av vad vi gick igenom:

  • Rapporter från olika besök, arrangemang och organisationer.
  • Genomgång av medlemsstatistiken. Vi är nu 1.204 medlemmar.
  • Planering av besök på landsting/regioner, Saco Studentmässa, optikerutbildningarna med mera.
  • Planering av mingel med föreläsare i två städer.
  • Genomgång av löneenkäten med tillägget om arbetsmiljö.
  • Svar på remiss från Transportstyrelsen.
  • Planering av nästa nummer av Brännpunkt.
  • Övrigt: Samtal om medlemsvård och medlemsrekrytering. Revidering av handlingsplan. Diskussion om mer automatiserade undersökningar och då även optikerutbildningarnas framtida roll, samt hur stort det framtida behovet av optiker kommer att bli? Ny satsning på studenter. Nyanställd som ska hålla i studentaktiviteter och studentrekrytering för de av SRATs föreningar som har studenter.

Senaste nyheter

14 februari 2020, 11:15

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

14 februari 2020, 11:00

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

14 februari 2020, 10:54

Rapport från optikerstudent - februari

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)