Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-10-02

Rapport från styrelsemöte i september 2018

Svensk Optikerförening hade den 9-10 september 2018 ett planerings- och styrelsemöte.

Här en del av vad vi gick igenom:

  • Rapporter från olika besök, arrangemang och organisationer.
  • Genomgång av medlemsstatistiken. Vi är nu 1.204 medlemmar.
  • Planering av besök på landsting/regioner, Saco Studentmässa, optikerutbildningarna med mera.
  • Planering av mingel med föreläsare i två städer.
  • Genomgång av löneenkäten med tillägget om arbetsmiljö.
  • Svar på remiss från Transportstyrelsen.
  • Planering av nästa nummer av Brännpunkt.
  • Övrigt: Samtal om medlemsvård och medlemsrekrytering. Revidering av handlingsplan. Diskussion om mer automatiserade undersökningar och då även optikerutbildningarnas framtida roll, samt hur stort det framtida behovet av optiker kommer att bli? Ny satsning på studenter. Nyanställd som ska hålla i studentaktiviteter och studentrekrytering för de av SRATs föreningar som har studenter.

Senaste nyheter

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar

25 februari 2021, 14:48

Schemaläggning och röda dagar

Jag får ofta frågan från optiker angående hur det fungerar med schemaläggning för röda dagar. Vad...