Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-15

Pauser och arbetsmiljö för optiker

Under årets avtalsrörelse har SRAT fokuserat på arbetsmiljön då det är vad vi har upplevt som den största utmaningen för optikerna.

En särskilt viktig fråga har varit pauser, där en paus beskrivs som arbetstid men man ska inte lämna arbetsplatsen. SRAT har fått indikationer om att det förekommer att optiker inte hinner gå på toaletten, dricka vatten och dylikt under arbetsdagarna. Där har SRAT tillsammans med Svensk Handel en samsyn om att en sådan situation utgör en oacceptabel arbetsmiljö. Vi tycker att det är naturligt att om man exempelvis behöver gå på toaletten så gör man det. Det är således er rättighet att göra det, oavsett vad som står i schemat även om man naturligtvis ska ta hänsyn till det. Vi har dock förståelse för att det i vissa fall kan vara svårt att hävda den rätten gentemot sin arbetsgivare.

Som stöd för detta har skrivningen kring just pauser stärkts i avtalet för att utgöra ett starkare skydd för er optiker. Den lyder som följer:

En god arbetsmiljö förutsätter att det, utöver rasterna, är möjligt att ta pauser under arbetsdagen. Pauser räknas in i arbetstiden.

En god arbetsmiljö är något som varje arbetsgivare har som krav på sig och kollektivavtalet menar att pauser är en förutsättning för detta. Vidare är det lagens (Arbetstidslagen §17) mening att arbetsgivaren har ett ansvar för att organisera verksamheten så att nödvändigt antal pauser kan tas under dagen. Vad som är nödvändigt beror på dig som person och dina behov samt verksamhetens natur.

Om man behöver en paus för att exempelvis gå på toaletten är det naturligt att inte göra detta efter ett schema, samma sak om man behöver dricka vatten. Om ni på er arbetsplats har en fikapaus kan det dock vara lättare att schemalägga denna och att ni inte bokar in kunder under denna tid. Det finns dock inget krav på att schemalägga pauser.

SRAT tror och hoppas att den här skärpningen av avtalet kommer medföra att problemen på arbetsplatserna minskar. Det är viktigt att ni känner till era rättigheter och att ni känner er trygga att framföra detta till er chef om så behövs. Om den dialogen inte fungerar bör ni höra av er till oss på SRAT. Kontakta oss på kansli@srat.se eller växel 08-442 44 60.

Sverker Jutvik, 
förhandlare

Senaste nyheter

27 oktober 2021, 08:57

Nedslag optiker: Gaida Kareem

Examensår 2017. Arbetar på Synsam i Sollentuna

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar