Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-05-28

Nedslag optiker: Ulrika Birkeldh

Grundutbildning 2009, magisterexamen 2011, doktorsexamen 2018. Forskar och jobbar kliniskt på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Just nu går mycket tid åt till att skriva etikansökan och planera för ett nytt forskningsprojekt som involverar OCT. När jag inte gör detta jobbar jag på akuten. Det är kul med kombinationen forskning och kliniskt arbete!

Varför blev du optiker?

Att få hjälpa människor och att yrket är väldigt varierande. Det är kul att det är en stor bredd på arbetsuppgifter.

Vad handlade din avhandling om?

Jag utvärderade OCT som teknik på patienter med multipel skleros (MS). OCT är ju en väletablerad teknik inom oftalmologin sedan mer än 10 år, men på senare år har man velat utvärdera nyttan av OCT-mätningar på patienter med neurologiska sjukdomar och tillstånd, exempelvis MS och Parkinson. Vi kom fram till att det temporala knippet av nervfiberlagret tycks skadas i större utsträckning vid MS, oavsett tidigare optikusneurit eller ej. Förtunningen av synnervens axoner ses redan tidigt i sjukdomsförloppet.

Har du något du vill dela med dig av?

Mitt råd är att det kan vara värdefullt att utföra OCT-mätningar på unga personer med diffusa symptom. Exempelvis kan en patient ha haft optikusneurit utan att veta om det, men detta skulle då synas med OCT i form av förtunnat nervfiberlager.

 

Senaste nyheter

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar

25 februari 2021, 14:48

Schemaläggning och röda dagar

Jag får ofta frågan från optiker angående hur det fungerar med schemaläggning för röda dagar. Vad...