Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-09-28

Nedslag optiker: Håkan Petersson

Examensår: 1979.
Arbete: Synkliniken i Växjö, lärare vid Linnéuniversitetet för kursen med specialkontaktlinser och uppdrag med synutredningar från Arbetsförmedlingen.

Varför blev du optiker? Det var egentligen min mor som tryckte på att jag skulle utbilda mig så snart som möjligt. Själv hade jag tankar på tandläkare. Jag är glad att det blev optiker och har trivts kanon med det valet

Hur ser en typisk arbetsdag ut? Min arbetsdag är varierande mellan undersökningar, utredningar och tillpassningar. Vi arbetar med speciallinstillpassningar för olika hornhinneproblem. Vi arbetar med ögon som har komfortproblem - typ torra ögon, med samsynsproblematik och vi utför synutredningar för bland annat Arbetsförmedlingen.

Vad är det roligaste med ditt yrke? Det givna svaret är att få se och uppleva det lyft rätt anpassad optik kan göra för patienterna. I många fall handlar det om individer som på grund av sina besvär har begränsningar i sitt liv. Det är också roligt att jag som kommer från "verkligheten" föreläser för optikerstudenter vid Linnéuniversitetet. Mitt ämne är specialinstillpassningar. Efter föreläsningen har vi kliniska övningar där jag bruka ta med mig fyra patienter som har olika hornhinnediagnoser och olika linstyper.

Har du något du vill dela med dig? Det är två saker. Den viktiga är att vara noga i sitt jobb. Då får alla berörda inklusive du själv också mest ut av det. Det andra är att vi måste se oss som de välutbildade optiker vi är och skjuta fram våra positioner i samhället. Vi behövs på många håll därute. Vi heter snart optometrister.

Senaste nyheter

14 februari 2020, 11:15

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

14 februari 2020, 11:00

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

14 februari 2020, 10:54

Rapport från optikerstudent - februari

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)