Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-09-27

Möjligheter till raster och pauser i optikerbutiker

Under våren stängdes den enkät som skickats till optikermedlemmarna med syfte att undersöka möjligheterna till raster och pauser i optikbutiker. Bakgrunden var en dialog med Svensk Handel där SRAT utifrån många samtal från medlemmar i butik, ville göra en partsgemensam undersökning. Det slutade med att vi gjorde en egen undersökning.

Resultaten visar bland annat att det är mycket olika förutsättningar i branschen. Lika stor andel av de svarande optikerna säger att de aldrig har möjlighet till paus, som de som anger att de alltid har det. Många har dessutom möjlighet till flera pauser under dagen. Att det ändå är en stor andel som säger att de aldrig eller sällan har möjlighet till återhämtning är ett stort problem. Lika så att var fjärde optiker känner sig stressade av att under kunna ta de pauser de behöver och tio procent mår dåligt på fritiden av situationen.

Rapporten kommer att användas i dialog med både arbetsgivare och Svensk Handel. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheter

14 februari 2020, 11:15

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

14 februari 2020, 11:00

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

14 februari 2020, 10:54

Rapport från optikerstudent - februari

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)