2018-09-27

Möjligheter till raster och pauser i optikerbutiker

Under våren stängdes den enkät som skickats till optikermedlemmarna med syfte att undersöka möjligheterna till raster och pauser i optikbutiker. Bakgrunden var en dialog med Svensk Handel där SRAT utifrån många samtal från medlemmar i butik, ville göra en partsgemensam undersökning. Det slutade med att vi gjorde en egen undersökning.

Resultaten visar bland annat att det är mycket olika förutsättningar i branschen. Lika stor andel av de svarande optikerna säger att de aldrig har möjlighet till paus, som de som anger att de alltid har det. Många har dessutom möjlighet till flera pauser under dagen. Att det ändå är en stor andel som säger att de aldrig eller sällan har möjlighet till återhämtning är ett stort problem. Lika så att var fjärde optiker känner sig stressade av att under kunna ta de pauser de behöver och tio procent mår dåligt på fritiden av situationen.

Rapporten kommer att användas i dialog med både arbetsgivare och Svensk Handel. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheter

11 oktober 2019, 09:54

Nedslag optiker: Hans Rosander

Examensår: 1981. Arbetar: Började arbeta på Synsam i Uppsala direkt efter examen och är fortfaran...

10 oktober 2019, 12:54

Rapport från optikerstudent - oktober

Liz Berne, optikerstudent Sommarlovet är över och skolan fortsätter i full fart. Året har gått...

28 maj 2019, 13:05

Rapport från optikerstudent - juni

Snart har det gått ett helt år! Det är helt sjukt vad tiden har gått fort. Lördagen den 8 juni...