Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-14

Masterprogram i optometri och synvetenskap i Kalmar

Våren 2021 går stapeln för Linnéuniversitetets masterprogram inom optometri och synvetenskap. Utbildningen går på halvfart och löper över fyra år (120 hp) på distans med några få fysiska träffar.

Grundläggande behörighet för utbildningen är antingen en optikerexamen om 180 hp, kandidatexamen i optometri eller specialistsjuksköterskeexamen inriktning ögonsjukvård samt svenska B/Engelska 6 eller motsvarande. Inför våren 2022 välkomnas även de med tidigare utbildningsprogram och arbetslivserfarenhet att ansöka till utbildningen via särskild antagning.

Ansökan om särskild antagning behöver göras under perioden januari-juni varje år, vilket innebär att inför antagning våren 2022 behöver ansökan om särskild antagning göras in redan våren 2021. Ansökan skickas in via e- post till kontaktuppgifterna som anges på Linnéuniversitetets webbplats.

Ansökan ska innehålla

  1. ett ansökningsbrev med tydlig hänvisning till det program som ansökan avser samt en kort sammanfattning av sökandes utbildning och yrkeserfarenhet, 
  2. en bestyrkt kopia av giltig optikerlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen i Sverige, eller motsvarande myndighet om sökanden är optiker i till exempel Danmark eller Norge,
  3. bestyrkta kopior av examensbevis samt kursbevis med tillhörande betyg som gav behörighet till optikerlegitimationen,
  4. bestyrkta kopior av övriga kursbevis som visar på relevanta förkunskaper för att lyckas med studier på avancerad nivå och specifikt med studier på masterprogrammet i Optometri och synvetenskap samt
  5. bestyrka bevis på yrkeserfarenhet som optiker.

Därefter erhåller sökanden ett bekräftelsemail om villkoren som krävs för fortsatt antagningsprocess uppfylls.

Programmet ger en fördjupad kunskap om komplexa ögon- och synrelaterade problem. Du kommer även lära dig använda samt tolka resultatet av avancerade kliniska tester. Dessutom får du teoretisk och praktisk kunskap om användning av diagnostiska läkemedel inom ögonsjukvård.

Du kan veta mer genom att besöka programmets webbplats eller kontakta programansvarig.

Senaste nyheter

27 oktober 2021, 08:57

Nedslag optiker: Gaida Kareem

Examensår 2017. Arbetar på Synsam i Sollentuna

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar