Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-06-10

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en riskgrupp för Covid-19. Med det menas att forskning visar att det finns en förhöjd risk att föda barnet för tidigt vid infektion. Gränsen för att betecknas som riskgrupp går vid vecka 20 då det också inbegriper en inkubationstid på två veckor. I kombination med andra riskfaktorer som fetma, högt blodtryck eller diabetes kan risken för allvarlig sjukdom öka.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har placerat Covid-19 i riskklass tre, vilket innebär att arbetsgivaren – helst tillsammans med skyddsombud om sådana finns på arbetsplatsen – har att utföra en riskbedömning. Arbetsmiljöverket menar att försiktighetsprincipen skall råda, man ska hellre ta till för många åtgärder än för få. Då det handlar om ett virus, där gravidas innefattande i riskgrupp har tydlig start- och slutpunkt, kan detta arbete också bedrivas proaktivt.

Arbetsmiljöverket beskriver en åtgärdstrappa att göra när riskbedömningen är gjord:

  1. Erbjud stöd till personal som är oroliga. Anpassa arbetet för personal i riskgrupper, om det är möjligt.
  2. Se över städrutinerna. Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt och tillräckligt ofta.
  3. Se över att ventilationen är bra och uppfyller kraven. Vädra lokalerna ordentligt och ofta.
  4. Se till att det finns skyddsutrustning, som personalen kan använda, när andra skyddande åtgärder inte är tillräckliga.

I första hand ska man försöka få bort riskerna helt. I andra hand vidtar man åtgärder för att minska riskerna så långt det är praktiskt möjligt. I sista hand, när man inte kan få bort riskerna på annat sätt: använd personlig skyddsutrustning. Observera att arbetsgivaren inte kan hoppa över de första stegen och endast förse personalen med skyddsutrustning.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna de instruktioner och den information de behöver, för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Vidare är arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att arbetstagarna förstått informationen och instruktionerna.

Om arbetet inte går att utföra på ett säkert sätt återstår för arbetsgivaren att konstatera att den gravida inte kan utföra sitt arbete på ett säkert vis vilket innebär att man blir avstängd från sitt arbete. Efter en skriftlig dokumentation från arbetsgivaren kan du ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Senaste nyheter

27 oktober 2021, 08:57

Nedslag optiker: Gaida Kareem

Examensår 2017. Arbetar på Synsam i Sollentuna

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar