Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-15

Facklig rapport från Region Kalmar

Det har varit många fackliga möten i höst eftersom det inte i nuläget finns ett fungerande samverkanssystem i vår region där Sacorådet representerar SRAT.

Det skiljer sig åt mellan olika regioner hur man samverkar med fackförbunden. Jag vill berömma Region Kalmar i den löneprocess jag deltagit i. Här erbjöds alla fackförbund att boka in sig 45 minuter var med företrädare för personalutskottet och regionråden. Vi fick möjlighet att framföra vårt yrkande och annat vi tyckte var viktigt.

Arbetsgivarrepresentanterna och regionråden hade bra frågor till oss och samtalet blev mycket lyckat. Det var jag och vår SRAT-förhandlare Hanna Adlerteg som var inbjudna. Vi representerade alla SRATs medlemmar i Region Kalmar - optiker, audionomer, logopeder, barnmorskor, personal inom förvaltning och tandhygienister. Vi valde att göra en powerpointpresentation för att lite mer kärnfullt visa vårt yrkande. Alla verkade nöjda med mötet och vi ser fram emot fortsatta samtal.

Om någon medlem från någon annan region vill rapportera något via Brännpunkt så tar vi tacksamt emot detta. Ju mer vi delar ju mer kan vi stötta och inspirera varandra.

Marie W Andersson
representant i Centrala Sacorådet i Region Kalmar och ledamot i Svensk Optikerförening

Senaste nyheter

10 juni 2021, 15:36

Gravid under coronapandemin

Svenska myndigheter har bedömt att kvinnor i ett senare skede av sin graviditet befinner sig i en...

26 februari 2021, 14:11

Nedslag optiker: Sebastian Strand

Examensår: 2008. Arbetar på Ögonmottagningen, Länssjukhuset Kalmar

25 februari 2021, 14:48

Schemaläggning och röda dagar

Jag får ofta frågan från optiker angående hur det fungerar med schemaläggning för röda dagar. Vad...