Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-02-14

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

Facket gör väldigt mycket, men mycket av det facket gör syns inte. Det är facket som bland annat förhandlat fram kollektivavtal som gör att du får anständiga anställningsvillkor, ett årligt lönesamtal samt tjänstepension. Facket bistår dig om du hamnar i en problematisk situation på din arbetsplats. Facket kan inte alltid lösa dina problem, men facket kan kontrollera att arbetsgivaren följer regler i lagar och avtal.

Men facket är inte bara ett antal tjänstemän på ett förbundskansli i Stockholm. Nej, facket är framför allt alla ni som är medlemmar i Svensk Optikerförening och SRAT. Tillsammans gör ni skillnad med stöd och hjälp av oss på SRAT:s kansli.

Vi som är förhandlare på central nivå saknar oftast kunskap om de lokala arbetsförhållandena, det vill säga vad just din arbetsplats har för utmaningar. Syftet med den fackliga verksamheten är att skapa inflytande för arbetstagarna på arbetsplatsen. Det handlar exempelvis om att ge arbetsgivaren ett arbetstagarperspektiv på verksamheten och att kunna presentera det på ett bra sätt. Att kunna föra fram verkningsfulla argument kräver en god insikt i den specifika verksamheten och dess unika förutsättningar. Insikter som just du har.

Jag och mina kollegor kan arbetsrätt, vi vet hur medbestämmandelagen fungerar och vad arbetsgivaren har för skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Men vi är inte optiker och har därför svårt att argumentera för de behov en optiker har av exempelvis arbetsanpassning på arbetsplatsen för att kunna komma tillbaka efter sjukdom. Eller varför undersökningstiden behöver vara längre för att ge säkerhet åt kunden samt en hållbar arbetsmiljö för dig som optiker. En optiker är den som med störst trovärdighet kan föra fram hållbara argument för optikerns verksamhet.

För att facket ska kunna göra ett bra jobb behövs du som har ett engagemang för ditt yrke och för fackliga frågor. Jag hoppas att du vill vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor med stöd och hjälp av oss på SRAT:s kansli. Det finns en rad möjligheter till engagemang exempelvis som skyddsombud eller kontaktombud på din arbetsplats eller gentemot din arbetsgivare. Och självklart får du utbildning av SRAT samt löpande stöd av en förhandlare på SRAT:s kansli.

Du kanske också vill engagera dig i Optikerföreningens styrelse? Anmäl i så fall ditt intresse till Optikerföreningens styrelse.

Välkommen att höra av dig!

Sverker Jutvik, optikernas förhandlare
sverker.jutvik@srat.se

Senaste nyheter

14 februari 2020, 11:15

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

14 februari 2020, 11:00

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

14 februari 2020, 10:54

Rapport från optikerstudent - februari

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)