Akademiker i samhällsbärande professioner

2018-10-02

Svensk Optikerförening på besök hos Socialstyrelsen

Tjugoen legitimationsyrken inom hälso, sjukvård och tandvård har under våren bjudits in till Socialstyrelsen för att bidra med underlag till planering av kompetensförsörjning av legitimationsyrken.

Den 30 maj var det Svensk Optikerförenings tur att träffa Katarina Sandberg som är ansvarig utredare för det nationella planeringsstödet. Från Svensk Optikerförening deltog Unni Rosengren och Daniel Skogsrud och från SRAT bitr. förbundsdirektör och optikernas ansvarige förhandlare Anders Berndt.

Vi fick möjlighet att berätta om vårt yrke, vad vi arbetar med  och var vi arbetar. Vi gick även igenom var de olika utbildningarna finns och de olika utbildningsnivåerna. Mötet avslutades med hur vi ser på optikeryrket i dag och i framtiden samt vilka utmaningar vi står inför.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheter

14 februari 2020, 11:15

Facket - varför då?

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

14 februari 2020, 11:00

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

14 februari 2020, 10:54

Rapport från optikerstudent - februari

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)