Akademiker i samhällsbärande professioner

Optikernyheter & artiklar

 

Facket - varför då?

2020-02-14 11:15

Ibland får jag som förhandlare på SRAT frågan ”Varför gör inte facket något?”.

Nedslag optiker: Inga-Lill Thunholm

2020-02-14 11:00

Examensår: Leg. optiker 1979, kontaktlinsbehörighet 1993, yrkespedagogisk examen 1994. Tidigare...

Rapport från optikerstudent - februari

2020-02-14 10:54

Synvinkeln ur ett studentperspektiv… (Med och utan formel)

Nedslag optiker: Hans Rosander

2019-10-11 09:54

Examensår: 1981. Arbetar: Började arbeta på Synsam i Uppsala direkt efter examen och är fortfaran...

Rapport från optikerstudent - oktober

2019-10-10 12:54

Liz Berne, optikerstudent Sommarlovet är över och skolan fortsätter i full fart. Året har gått...

Rapport från optikerstudent - juni

2019-05-28 13:05

Snart har det gått ett helt år! Det är helt sjukt vad tiden har gått fort. Lördagen den 8 juni...

Nedslag optiker: Ulrika Birkeldh

2019-05-28 12:18

Grundutbildning 2009, magisterexamen 2011, doktorsexamen 2018. Forskar och jobbar kliniskt på S:t...

Nedslag optiker: Liz Larsson Berne

2019-02-18 13:04

Liz Larsson Berne, optikerstudent vid Karolinska institutet.

Rapport från styrelsemöte i september 2018

2018-10-02 09:04

Svensk Optikerförening hade den 9-10 september 2018 ett planerings- och styrelsemöte.

Svensk Optikerförening på besök hos Socialstyrelsen

2018-10-02 08:59

Tjugoen legitimationsyrken inom hälso, sjukvård och tandvård har under våren bjudits in till...

Nedslag optiker: Håkan Petersson

2018-09-28 13:13

Examensår: 1979. Arbete: Synkliniken i Växjö, lärare vid Linnéuniversitetet för kursen med...

Möjligheter till raster och pauser i optikerbutiker

2018-09-27 16:15

Under våren stängdes den enkät som skickats till optikermedlemmarna med syfte att undersöka...