Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Svensk Optikerförening

Daniel Skogsrud Ordförande

Föreningsstyrelse för Svensk Optikerförening

Liz Berne Ledamot
Synskärpan optik AB
liz.berne@gmail.com
Caroline Jarkö Mert Ledamot
Synoptik Sweden AB
caroline.j.mert@gmail.com
Karin Landgren Ledamot
Specsavers Lund AB
0703069118
k.landgren.optometrist@gmail.com
Unni Rosengren Ledamot
Ögonkontakten i Sollentuna Aktiebolag
0763110554
unni.rosengren@gmail.com
Cecilia Svanfeldt Ledamot
Region Kalmar län
048084355
cecilia.svanfeldt@regionkalmar.se
Marie Wallman Andersson Ledamot
Region Kalmar län Sjukhuset Västervik
049086797
marie.wallmanandersson@regionkalmar.se

Övriga föreningsuppdrag för Svensk Optikerförening

Elena Crook Valberedning
Anna-Karin Eriksson Valberedning