Akademiker i samhällsbärande professioner

Exempel inkomstförsäkring

Om Kalle utnyttjar sina 120 ersättningsdagar får han cirka 29.000 kronor extra från SRATs inkomstförsäkring (utöver ersättningen från a-kassan)!

Se vårt räkneexempel:

Kalle är leg optiker och tjänar 31.024 kr/månad (medellön för optiker).

Arbetsgivaren vill lägga ner optikerbutiken där Kalle arbetar och han blir arbetslös. Han är medlem i a-kassan och får maximal ersättning med 20.020 kr/månad (80 % av maxtaket 25.025 kr).

Kalle är även medlem i SRAT och omfattas av inkomstförsäkringen. Han uppfyller kravet på 12 månaders medlemskap och får därmed 4.799 kr/månad från försäkringen de första 100 dagarna, och 8.099 kr/månad i 20 dagar (ersättningen utges i 120 dagar, motsvarar cirka sex månader).

Kalle får alltså totalt 24.819 kr/månad från a-kassa och SRATs inkomstförsäkring.

Vi har använt oss av räknesnurran på Inkomstförsäkringens webbplats för att se hur stor ersättningen blir i vårt exempel: