Akademiker i samhällsbärande professioner

Exempel förhandling & rådgivning

Nedan följer två exempel på situationer där en av våra medlemmar har fått SRATs hjälp.

Förhandling:

"När min chef berättade för oss att de var tvungna att säga upp en optiker blev stämningen väldigt orolig. Det kändes olustigt då vi inte visste hur det skulle bli och vem som skulle behöva sägas upp. Det vi sedan hörde var att chefen hade tagit kontakt med SRAT för att förhandla denna uppsägning och att det skulle bli jag som tvingades bort.

Nu var det så att mitt företag inte riktigt hade koll på anställningsåren och efter att ombudsmannen på SRAT stämt av med mig kring mina anställningar så visade det sig att det inte alls var jag som skulle sägas upp. SRAT ställde krav och chefen fick backa från det de tidigare sagt och istället göra om och göra rätt.

Det var en jobbig period för hela butiken men jag är glad att jag inte blev uppsagd i onödan."

Rådgivning:

"Jag har jobbat som vikarie för en föräldraledig optiker och nu när jag ska fortsätta studera så får jag en tillsvidaretjänst på varannan helg. Det kändes konstigt att inte få någon löneförhöjning och dessutom att det låter jättekonstigt med min procent på deltid när ersättning för OB skulle räknas in.

Efter att ha pratat med en ombudsman kunde jag gå tillbaka till chefen och få igenom ett lönesamtal med en löneökning. Jag fick också mer koll på hur man räknar sin arbetstid så jag känner mig lugnare."