Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Logopedförbundet

Kerstin Wiström Ordförande
Region Skåne Habilitering och hjälpmedel
0760304976
kerstin.wistrom@logopedforbundet.se

Föreningsstyrelse för Logopedförbundet

Julia Andersson Ledamot
Mi Johansson Ledamot
Danderyds Sjukhus AB
mi.johansson@logopedforbundet.se
Mia Lindgren Öman Ledamot
Tove Movérare Ledamot
Region Jämtland Härjedalen
tove.moverare@logopedforbundet.se
Anna Nilsson Ledamot
Härnösands Kommun
anna.nilsson@logopedforbundet.se
Karin Nilsson Ledamot
Linköpings universitet Campus Valla
karin.nilsson@logopedforbundet.se
Malin Sixt Börjesson Ledamot
Västra Götalandsregionen
malin.sixt.borjesson@logopedforbundet.se
Karin Sjögren Ledamot
Region Skåne Skånes universitetssjukhus Malmö
karin.sjogren@logopedforbundet.se
Kajsa Söderhielm Vice ordförande
Lovisa Verner Kassör/ekonomiansvarig
Region Örebro län
070-7764860
lovisa.verner@logopedforbundet.se

Valberedning Logopedförbundet

Kristina Hammar Valberedning
Region Skåne
kristinahammar@gmail.com
Malin Påhls Hansson Valberedning
Sabina Åke Valberedning
Västra Götalandsregionen
sabina.ake@gmail.com