Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

E-post till föreningen: srat@kustbevakningen.se

Föreningsstyrelse för SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Sofia Bergström Ledamot
Johan Blixth Ledamot
Tiffany Claesson Ledamot
Sven Dahlback Ledamot
Sarah Ivarsson Soto Ledamot
Johan Lundberg Ledamot
Viktor Nordqvist Ledamot
Patrik Risberg Ledamot
Petra Strömberg Ordförande
Pernilla Östlund Ledamot

Övriga föreningsuppdrag SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Jan Olsson Valberedning

Föreningsstyrelse för SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Hampus Lennerhed Johnn Kontaktombud