Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

E-post till föreningen: srat@kustbevakningen.se

Föreningsstyrelse för SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Sofia Bergström Ledamot
Johan Blixth Ledamot
Tiffany Claesson Ledamot
Sven Dahlback Ledamot
Sarah Ivarsson Soto Ledamot
Johan Lundberg Wallman Ledamot
Viktor Nordqvist Ledamot
Patrik Risberg Ledamot
Petra Strömberg Ordförande

Övriga föreningsuppdrag SRAT-föreningen vid Kustbevakningen

Jan Olsson Valberedning