Riksförbundet för Podiatrisk Medicin

Swedish Society of Podiatric Medicin.

I denna förening kan du som är utbildad podiater vara medlem. För att få kalla sig podiater krävs minst en treårig universitetsutbildning i Podiatri.

Läs mer på Riksförbundet för Podiatrisk medicins webbplats: podiatriskmedicin.wordpress.com 

Ansvarig förhandlare

Bitr förbundsdirektör Anders Berndt
08-442 4470
anders.berndt@srat.se