Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se