Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se