Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Gunnar Arnarson Ledamot
Fredrik Lange Vice ordförande
Patricia Mure Skjenneberg Kassör/ekonomiansvarig
Jakob Petersen Klingberg Ordförande
Ulrika Tegelman Ledamot

Valberedning LKR

Joakim Andersson Valberedning
Stina Hedberg Valberedning
0171440607
stina.hedman@lkr.se
Josefin Larsson Valberedning