Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Frode Bakken Ledamot
Cathrine Jansson Kontaktombud
Fredrik Lange Ordförande
Egen Företagare
0704373488
fredrik.lange@lkr.se
Patricia Mure Skjenneberg Kassör/ekonomiansvarig
*Okänd arbetsgivare privat sektor
0856614570
patricia.mure@lkr.se
Petter Nilsson Vice ordförande
Kiropraktik i centrum AB
petter.nilsson@lkr.se
Ulrika Tegelman Sekreterare
Egen Företagare
087687440
ulrika.tegelmanjones@lkr.se