Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Frode Bakken Ledamot
Cathrine Jansson Kontaktombud
Fredrik Lange Ordförande
Patricia Mure Skjenneberg Kassör/ekonomiansvarig
Petter Nilsson Vice ordförande
Kiropraktik i centrum AB
petter.nilsson@lkr.se
Ulrika Tegelman Sekreterare