Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Jakob Petersen Klingberg Ordförande

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Gunnar Arnarson Ledamot
Fredrik Lange Vice ordförande
Patricia Mure Skjenneberg Kassör/ekonomiansvarig
Ulrika Tegelman Ledamot

Valberedning LKR

Joakim Andersson Valberedning
Stina Hedberg Valberedning
0171440607
stina.hedman@lkr.se
Josefin Larsson Valberedning