Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Gunnar Arnarson Ledamot
054100584
Fredrik Lange Vice ordförande
Patricia Mure Skjenneberg Kassör/ekonomiansvarig
Jakob Petersen Klingberg Ordförande
Ulrika Tegelman Ledamot

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Stina Hedberg Valberedning
0171440607
stina.hedman@lkr.se

Valberedning LKR

Joakim Andersson Valberedning
Stina Hedberg Valberedning
0171440607
stina.hedman@lkr.se
Josefin Larsson Valberedning