Akademiker i samhällsbärande professioner

Frågor & Svar

Jag är egen företagare – vad gäller för mig?

För dig som är egen företagare skickas alltid två fakturor för samma period. Serviceavgiften faktureras till kliniken, eftersom den är avdragsgill för företaget. Medlemsavgiften är den del av avgiften som inte är avdragsgill och den faktureras dig personligen till din hemadress.

Jag är anställd – vad gäller för mig?

Fakturan med medlemsavgift får du hemskickad. Prata med din arbetsgivare om ni har som överenskommelse att den ska ingå i din anställning. Hör av dig till LKRs kansli om du behöver hjälp med hur du ska gå tillväga.

Bankgiro för betalning av avgift

Bankgiro för betalning av medlemsavgift och serviceavgift från den 1 juli 2021 är 5693-0910 och betalningsmottgare är LKR Service AB.

Betala medlemsavgiften via Autogiro

Du kan välja att betala din medlemsavgift månadsvis via Autogiro. Du lämnar medgivande till Autogiro genom att logga in i din egen Internetbank och under avdelningen Autogiro söka fram ”LKR Service AB” bankgiro 5693-1405 som är ett särskilt bankgiro för just Autogirobetalningar. Ditt personnummer 10 siffror är ditt betalarnummer ÅÅMMDDXXXX

Betala medlemsavgiften via e-faktura

Om du vill betala via e-faktura söker du upp och ansluter "SRAT" som mottagare i din egen internetbank. E-fakturan levereras vid samma tidpunkter som pappersfakturor och har samma avgiftsperiod. Det är viktigt att det är just du som är medlem som är ansluten till din egen internetbank när du gör detta - det går alltså inte att betala medlemsavgift för någon annan i hushållet via e-faktura.

 

Kan företaget/kliniken betala fakturan för serviceavgift på annat sätt?

I dagsläget finns endast faktura per post som betalsätt för företagets serviceavgift. Du som medlem kan dock även skriva ut ditt företags faktura på Min Sida  - inloggning med BankID.

Jag fick fakturor som sträckte sig från juli 2021 i februari 2022 - varför det?

På LKRs årsmöte i oktober 2021 röstades nya medlemspriser fram. Dessa gällde retroaktivt from juli 2021 vilket betydde att du i februari 2022 fick nya fakturor för hela perioden juli 2021 t o m mars 2022 samtidigt som de medlemsavgifter som du redan hade betalat för perioden automatiskt drogs av på dina fakturor. För att läsa mer och se dessa priser kan du logga in på LKRs intranät eller kontakta kansliet på kansli@lkr.se (Har du blivit medlem senare än juli 2021 får du fakturor från det datum du blev medlem.)

Kontaktvägar

Hör av dig till LKRs kansli om du har frågor om innehållet i ditt medlemskap i LKR.