Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för HälsoAkademikerna

Josephine Berge Ledamot
Jimmy Ehrnholm Ledamot
Oliver Jernelius Ledamot
Josefine Jönsson Ledamot
Egen Företagare
info@happyperformance.se
Peter Larsson Ledamot
Länsstyrelsen Blekinge län Karlskrona
0761-1005359
peter.larsson@halsoakademikerna.se
Andreas Lövdahl Ordförande
Egen Företagare
0704409044
ordforande@halsoakademikerna.se
Leo Nykvist Ledamot
Sofia Strand Ledamot
*Okänd arbetsgivare v.v. komplettera
0763086172
Jessica Tallbacka Ledamot
Arbetsförmedlingen Västerås
jessica.tallbacka@halsoakademikerna.se

Föreningsstyrelse för HälsoAkademikerna

Angelica Sekobon Valberedning
Sveriges Riksidrottsförbund
0765773922
Daniel Valfridsson Valberedning