Akademiker i samhällsbärande professioner

HälsoAkademikerna

Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa.

Association of Health Academics

En kvinnlig hälsovetare håller i stavar med båda händerna, och har stavarna på axlarna

Är du akademiker med en utbildning om 180 hp inom idrott, friskvård, hälsa eller folkhälsa? Vill du ha ett starkt stöd i din yrkesroll på arbetsmarknaden? Då är HälsoAkademikerna något för dig!

Utöver rent fackliga frågor arbetar vi i första hand med att skapa förutsättningar för våra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Vi verkar också som ett hälsovetarnätverk på LinkedIn med alla våra medlemmar vars kompetens vi vill använda och lära oss av.

HälsoAkademikerna ger ut det digitala medlemsbladet Hälsovetaren fem gånger per år.

Läs mer på www.halsoakademikerna.se. Vi finns också på Facebook och LinkedIn.

Förhandlare

Christel Bridal
08-442 4461
christel.bridal@srat.se

Förhandlare

Evalinn Wilke
08-4424478
evalinn.wilke@srat.se

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se