SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

I denna förening kan du som arbetar som specialist, kvalificerad handläggare eller chef på Fortifikationsverket vara medlem.

Föreningen har egen ekonomi och egna medlemsavgifter. För aktuella medlemsavgifter och stadgar kontakta föreningen. Organisationsnummer: 802004-2993.

Ansvarig förhandlare

Stefan Strömqvist
08-442 18 62
stefan.stromqvist@srat.se