SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

I denna förening kan du som arbetar som specialist, kvalificerad handläggare eller chef på Fortifikationsverket vara medlem.

Föreningen har egen ekonomi och egna medlemsavgifter. För aktuella medlemsavgifter och stadgar kontakta föreningen. Organisationsnummer: 802004-2993.

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se