Akademiker i samhällsbärande professioner

Svensk Flygteknikerförening, SFF

Association of Licenced Aircraft Maintenance Engineers of Sweden.

Kvinnlig flygtekniker står vid ett flygplan. Planets motor syns

Som certifierad flygtekniker är det klokt vara medlem i Svensk Flygteknikerförening (SFF). Flygteknikerkåren är liten men unik och behöver en stark yrkesförening med bra medlemsvillkor. Det är vi idag och med dig som medlem blir vi ännu bättre!

SFF är Sveriges största förening för flygtekniker med drygt 800 medlemmar. För att kunna bli medlem krävs att du har en behörighet i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B1 eller B2 eller motsvarande, exempelvis ett militärt RML.

SFF är en av många medlemsorganisationer i Aircraft Engineers International, AEI.

SFF ger ut tidningen Flygteknikerns Värld.

SFF är en partipolitiskt obunden förening. Vårt syfte är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen. SFF är en förening med egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Organisationsnr 802009-5181.

Läs mer om SFF på www.flygtekniker.se 

SFF finns även på Facebook

Förhandlare

Ola Blomqvist
08-4424469, 070-5744353
ola.blomqvist@srat.se

Förhandlare

Jonatan Holm
08-442 4465
jonatan.holm@srat.se