Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Kontakta styrelsen på e-post styrelsen@audionomerna.nu

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Robert Blomfjord Ledamot
*Okänd arbetsgivare v.v. komplettera
Robert_blomfjord@hotmail.com
Mathias Karlsson Sekreterare
Sonova Retail Sweden AB
Cecilia Laurell Vice ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
cecilia.laurell@hotmail.se
Stefan Lundå Ordförande
Region Jönköpings län
stefan.lunda@rjl.se