Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Ellen Govers Ledamot
Audika AB Kista
govers.ellen@gmail.com
Cecilia Laurell Ledamot
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
036321732
Cecilia.laurell@hotmail.se
Sofie Lood Ledamot
Region Skåne Centralsjukhus Kristianstad
sofie.lood@skane.se
Stefan Lundå Ledamot
Region Jönköpings län
036321727
stefan.lunda@rjl.se
Alev Pektas Sjöstrand Vice ordförande
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
alevpektas@gmail.com