Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Kontakta styrelsen på e-post styrelsen@audionomerna.nu

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Robert Blomfjord Ledamot
Region Kronoberg Centrallasarettet
Robert_blomfjord@hotmail.com
Rebecka Enarsson Ledamot
Region Jämtland Härjedalen
Mathias Karlsson Sekreterare
Sonova Retail Sweden AB
mathias.karlsson@audionova.se
Cecilia Laurell Vice ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
cecilia.laurell@hotmail.se
Stefan Lundå Ordförande
Region Jönköpings län
stefan.lunda@rjl.se