För dig som är pensionär

Kontakta SRAT och meddela oss när det är dags för dig som är medlem att gå i pension

Du som helt går i avtals- eller ålderspension kan kvarstå som medlem i SRAT till starkt reducerad medlemsavgift. Ett vanligt skäl till att man vill stå kvar som medlem i samband med pensionen är praktiska frågor som kan uppstå i relationen till din arbetsgivare.

Ett annat vanligt skäl till att man vill kvarstå är att man vill behålla grupplivförsäkringar - övergår i seniorförsäkring - som man har tecknat (som upphör vid utträde). Många vill också fortsätta att läsa de tidningar och annan information som ingår i medlemskapet, exempelvis SRAT-informationen, TandhygienistTidningen, Logopeden och Flygteknikerns Värld.

En annan förmån är att du kan upprätta privata avtal (gåvoavtal, testamente etc) genom vår samarbetspartner avtal24.

Du måste själv meddela när du går i pension - kontakta SRATs kansli så ordnar vi överföringen till pensionärsmedlemskap.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se