Visa medlemmar

Här kan du ta fram uppgifter om de medlemmar du företräder. Det är viktigt att dessa känsliga personuppgifter skyddas på korrekt sätt så läs igenom riktlinjerna för hur personuppgifter ska behandlas enligt GDPR.

Känsliga personuppgifter

Observera att det är personliga uppgifter på medlemmar som ska hanteras med varsamhet eftersom fackligt medlemskap enligt GDPR anses som känsliga uppgifter.

Vi har sammanställt information om hur du som förtroendevald ska göra för att hantera personuppgifter på korrekt sätt enligt GDPR. Läs igenom informationen innan du hanterar personuppgifter.