Akademiker i samhällsbärande professioner

Vad är skillnaden på olika uppdrag inom SRAT och föreningarna?

Är du förtroendeman för SRAT? Eller har du ett uppdrag för din professionsförening, exempelvis Audionomerna, Svenska Barnmorskeförbundet eller Sveriges Tandhygienistförening? Eller har du rentav dubbla uppdrag?

Det är inte helt enkelt men det gäller att ha koll på vilken roll du har i olika sammanhang. Du som har ett uppdrag i din professionsförening (huvudföreningen eller en lokalförening), exempelvis ordförande, ledamot eller kassör är inte per automatik förtroendeman för SRAT. För att du ska omfattas av reglerna i förtroendemannalagen* och ha rätt att utöva ett fackligt uppdrag på arbetsplatsen, måste du ha blivit utsedd till förtroendeman av SRAT.

Förtroendemannalagen har tydliga regler för hur en person blir förtroendeman. Personen ska:

  1. Arbeta på en arbetsplats som har ett kollektivavtal.
  2. Utses av en arbetstagarorganisation som är part i kollektivavtalet.
  3. Anmälas till arbetsgivaren av arbetstagarorganisationen.

Det är alltså endast SRAT som kan utse en person till förtroendeman. SRAT är en arbetstagarorganisation vilket inte en professionsförening är. Den som har fått förtroendet att företräda SRAT, företräder i fackliga sammanhang alla SRAT:s medlemmar, oavsett yrkesgrupp.

Det är viktigt att du som förtroendevald har koll på i vilken roll du agerar i olika sammanhang. Om du agerar i ditt uppdrag för din professionsförening, har du inte rätt att göra det på arbetstid. Om du däremot ska delta i ett samverkansmöte, vara med i en löneöversynsprocess eller bistå en medlem i en facklig fråga, har du rätt att göra det på arbetstid. I den rollen omfattas du av förtroendemannalagen.

Ditt SRAT-uppdrag enligt förtroendemannalagen är vidare än ditt uppdrag i din förening. SRAT-uppdraget omfattar alltid alla SRAT:s medlemmar, oavsett yrkesgrupp.

Har du frågor – kontakta ansvarig förhandlare.

Se till att vi har rätt uppgifter om dina olika uppdrag i vårt medlemsregister. Du ser vilka uppdrag du har på Min sida.

* Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

 

Exempelbild