Ledarutveckling för förtroendevalda

Från och med den 1 januari 2018 inleds en ny satsning på ledarskapsutveckling för förtroendevalda i SRAT via en ny utbildning.

Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller liknande nivå utövar ett ledarskap över en styrelsegrupp eller förening men där inte alltid dennes arbetsgivare erbjuder den typen av kompetensutveckling. Därför vill SRAT erbjuda en bra utbildning till dessa ledare.

UGL (Utveckling av grupp och ledare) är en av marknadens mest populära och etablerade ledarskapsutbildningar och vänder sig till den som vill förstå såväl ledarskap och medarbetarskap i grupper. Konceptet ägs av Försvarshögskolan och kurshandledarna måste vara certifierade därifrån för att få använda sig av material och varumärke. SRAT har en certifierad handledare och i samarbete med Naturvetarna som även de har certifierade handledare kommer utbildningar att erbjudas.

Vi återkommer när det är dags att lämna en intresseanmälan.

Har du frågor kan du kontakta Anders Berndt, anders.berndt@srat.se