Akademiker i samhällsbärande professioner

Hantering av suicidhot

Som förtroendevald kan det förekomma att du kommer i kontakt med människor som mår psykiskt dåligt och till och med hotar att ta sitt liv.

Hamnar du i en sådan situation är det viktigt att du vet vilka rutiner och stöd din arbetsgivare har angående hantering av dessa ärenden. Titta på intranätet, fråga din chef eller HR för att ta reda på vad som gäller specifikt hos er på din arbetsplats och följ i första hand dessa riktlinjer.

Känner du dig obekväm med situationen eller inte vet vad du ska göra, kanske finns det inte tydliga direktiv på arbetsplatsen, tar du istället kontakt med polisen på 112.

Vill du läsa in dig mer på ämnet utöver de riktlinjer ni har på arbetsplatsen, eller få stöd i att skapa sådana kan du hitta bra information på www.suicidezero.se