Akademiker i samhällsbärande professioner

GDPR - sociala medier

En rekommendation till er föreningar som finns i sociala medier. Vi har en skyldighet att informera om hur vi sköter våra sociala medier och hur personuppgifter behandlas. Det kräver också att kontroll av inlägg sker regelbundet.

Nedanstående gäller Facebook

Kopiera nedanstående text, byt ut [föreningen] till din förenings namn och lägg in den som ett inlägg:

Vi på [föreningen] förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av följare och rapportera vidare till Facebook. Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan välkomnas du att meddela oss det omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion med mera. Vi rekommenderar även att du använder dig av taggningsfunktionen om du vill göra vänner eller bekanta uppmärksamma på våra inlägg, på så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Facebook är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på denna plattform. Däremot är [föreningen] att anse som ansvariga för viss behandling som sker på [föreningens] sida, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling. Du kan hitta vår Information om hur vi behandlar personuppgifter här: https://www.srat.se/personuppgifter

Vi granskar inlägg och kommentarer på vår sida måndag- fredag 9.00-17.00. Inlägg gallras fortlöpande under dessa tider.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du finner att något material på vår sida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar bli borttaget.
Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa Facebooks användarvillkor och Facebook´s Private Policy.

Gör inställningen ”Fäst inlägget överst”.

Låt inlägget ligga fäst överst under en period, därefter kan ni lägga in texten under ”Om”.

Nedanstående gäller Twitter, LinkedIn, Instagram och eventuella forum

Vi på [föreningen] förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande.

Vi granskar inlägg och kommentarer på vår sida måndag- fredag 9.00-17.00. Inlägg gallras fortlöpande under dessa tider.

Du kan hitta vår Information om hur vi behandlar personuppgifter här: https://www.srat.se/personuppgifter

Frågor?

Har du funderingar och frågor kan du kontakta Marie Norell, marie.norell@srat.se