Akademiker i samhällsbärande professioner

Lyckat digitalt möte - tips

Nu när många har arbetsplatsen i bostaden kommer digitala möten att vara sättet att hålla möte på. Nedan finns tips på hur mötet blir lyckat.

Checklista för ett lyckat digitalt möte

 • Anslut i tid
 • Ha bra ljudutrustning (hörlurar med mikrofon)
 • Kommunikation och dialog (se till att ni hör varandra)
 • Testa ljudet (innan mötet)
 • Stäng av ljudet på din egen mikrofon när du inte pratar så kommer inte eventuella bakgrundsljud in i mötet (hundar, barn, tv, hosta etc)
 • Skapa lika förutsättningar för alla genom tydlig struktur och schyssta spelregler för samtalet
 • Organiserad agenda
 • Använd video
 • Fördela ordet
 • Våga testa, våga göra fel och lär av varandra!
 • Långa digitala möten är påfrestande, håll mötet effektivt och under max en timme. Om det behövs längre tid, lägg in paus.

Digitala möten