Akademiker i samhällsbärande professioner

Ansvar i systematiskt arbetsmiljöarbete

SRAT vill genom denna information sammanfatta rollerna och ansvaret i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Under de rådande omständigheterna på många arbetsplatser ställs dessa frågor på sin spets och framförallt inom vårdyrken där nära kontakt finns med smittade patienter.

Arbetsmiljölagen ger dig befogenheter att verka som skyddsombud. Det är viktigt att detta är meddelat till arbetsgivaren för att de ska kunna verka i sin roll. Som skyddsombud är man inte ansvarig för arbetsmiljöfrågorna utan det ligger helt hos arbetsgivaren. Din roll är att påtala risker och brister samt begära åtgärder av arbetsgivaren gällande dessa. Du har rätt att ta del av information från arbetsgivaren gällande verksamheten och arbetsmiljöarbetet. Din roll är viktig i samverkan eller skyddskommittéer. 

Det är viktigt att ditt agerande dokumenteras. Det är därför av stor vikt att de framgår av protokoll vad som framförts och vad arbetsgivaren har fått med sig från skyddsombuden att åtgärda eller svara på. Vill inte arbetsgivaren svara eller åtgärda kan ett skyddsombud begära åtgärd enligt Arbetsmiljölagens 6:6a§. Funderar du som skyddsombud på att lägga en sådan hör du av dig till SRAT kansli. Det är Arbetsmiljöverket som bedömer om arbetsgivaren bryter mot regelverket.

Skyddsombudet företräder hela skyddsområdet på arbetsplatsen. Det betyder att du yttrar dig om arbetsplatsen och inte endast från dina medlemmar. Däremot när det uppstår individärenden får respektive förbund hanteras dessa.

Den situation som vi befinner oss i just nu kräver ett intensivt arbete från parternas sida där riskbedömningar måste göras kontinuerligt gällande det som sker på arbetsplatsen, exempelvis situationer där personal beordras till annan tjänstgöring. Arbetsgivaren är ansvarig för att dessa riskbedömningar görs.

De riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten gällande skyddsutrustning är viktiga att följa och vi känner till att det sker uttalanden och ageranden från arbetsgivare runt om i landet där våra medlemmar upplever att arbetsgivaren sänker kraven. I dessa frågor är det viktigt att alla skyddsombud oberoende facklig tillhörighet håller samman och samarbetar för att skapa en vilja och en riktning. Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen ger er rätt att mötas på arbetstid med bibehållen lön kring frågor gällande arbetsgivaren.

Vi vill rekommendera en checklista för riskbedömning som Prevent har tagit fram samt förmedla den föreskrift (AFS) som hanterar temat smitta.