Anmäl/avanmäl fackligt uppdrag

Har föreningsstyrelsen bytts ut? Har du eller någon annan i SRAT-föreningen/avdelningen fått ett nytt förtroendeuppdrag eller lämnat ett uppdrag går det bra att fylla i formuläret nedan så att vi håller SRATs förtroendemannaregister uppdaterat.

Glöm inte heller att anmäla ny facklig förtroendeman enligt Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen till arbetsgivaren. Du kan också anmäla hela styrelsen på en gång, även om inte alla är nyvalda. Du hittar mallar för detta i marginalen på denna sida.

SRATs kansli behöver ha aktuella uppgifter om SRATs förtroendevalda runt om i landet. Det ska vara uppdrag för SRAT, inte uppdrag i Saco-förening, Saco-S-förening eller liknande. Dessa uppdrag registreras av respektive kontaktförbund. Är SRAT kontaktförbund för din myndighet? Skicka ett meddelande på e-post med aktuell styrelse.

Som förtroendevald i SRAT har du tillgång till en verktygslåda till hjälp i ditt uppdrag. När ditt uppdrag är registrerat hos oss får du automatiskt (det kan ta någon dag) tillgång till den lösenordsskyddade informationen här under Förtroendevaldfliken.

 Anmälan/avanmälan fackligt uppdrag
 Du som har förtroendeuppdrag för SRAT blir sökbar på SRATs webbplats.
Jag har fått ett fackligt förtroendeuppdrag: 
Namn
E-post
Min företrädares namn
Min arbetsplats
Mitt fackliga uppdrag
Upplysningar
  
Jag har lämnat mitt fackliga förtroendeuppdrag: 
Namn
E-post
Min efterträdare
Min arbetsplats
Mitt fackliga uppdrag
Upplysningar
  
SRAT-föreningen har ny styrelse: 
Ordförande
E-post
Föreningens namn
Personer i den nya styrelsen (ange även uppdrag)
 

Anmäl facklig förtroendeman till arbetsgivaren

Personlig
Styrelse

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se