Akademiker i samhällsbärande professioner

Anmäl/avanmäl fackligt uppdrag

Har föreningsstyrelsen bytts ut? Har du eller någon annan i SRAT-föreningen/avdelningen fått ett nytt förtroendeuppdrag eller lämnat ett uppdrag går det bra att fylla i formuläret nedan så att vi håller SRATs förtroendemannaregister uppdaterat.

Glöm inte heller att anmäla ny facklig förtroendeman enligt Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen till arbetsgivaren. Du kan också anmäla hela styrelsen på en gång, även om inte alla är nyvalda. Du hittar mallar för detta i marginalen på denna sida.

SRATs kansli behöver ha aktuella uppgifter om SRATs förtroendevalda runt om i landet. Det ska vara uppdrag för SRAT, inte uppdrag i Saco-förening, Saco-S-förening eller liknande. Dessa uppdrag registreras av respektive kontaktförbund. Är SRAT kontaktförbund för din myndighet? Skicka ett meddelande på e-post med aktuell styrelse.

Som förtroendevald i SRAT har du tillgång till en verktygslåda till hjälp i ditt uppdrag. När ditt uppdrag är registrerat hos oss får du automatiskt (det kan ta någon dag) tillgång till den lösenordsskyddade informationen här under Förtroendevaldfliken.

Du som har tillgång till RegionalMedlemsservice kan göra ändringar i exempelvis en styrelse direkt där.

Anmälan eller avanmälan av fackligt uppdrag

Vill du rapportera in en ny styrelse ber vi dig ändra direkt i RegionalMedlemsservice eller skicka till kansli@srat.se

Anmäl facklig förtroendeman till arbetsgivaren

Personlig
Styrelse

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se