För dig som är chef

Chefens roll har förändrats mycket över tid. Det ställs idag betydligt större krav än tidigare. Bland mycket annat skall man kunna driva verksamheten framåt, kanske skära ned samtidigt som man också ska kunna genomföra lönesättande samtal och fungera som coach för den egna personalen.

För en chef är det därför mycket viktigt att ha någon att vända sig till när det gäller såväl den egna yrkesroll som den egna anställningen. Som chef är man ofta ensam om att ta de svåra besluten och samtalen. Med ett medlemskap i SRAT får du ett stöd och en given samtalspartner.

SRAT organiserar chefer inom alla arbetsmarknadssektorer. Oavsett arbetsgivare är många problemställningar gemensamma. SRAT har lång och gedigen erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer.

SRATs kansli erbjuder stöd av kunniga och engagerade förhandlare som har stor erfarenhet av att stödja chefer. Stödet kan avse allt från karriärdiskussioner som hjälp med enskild lönerådgivning. I den mån förhandlingshjälp efterfrågas kan även detta erbjudas.

Meddela oss att du är chef

Vill du ha löpande information om aktiviteter och förmåner för chefer ber vi dig meddela oss detta på kansli@srat.se. Du blir då registrerad som chef i vårt medlemsregister.

Vi erbjuder

Nyheter för chefer

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

2017-12-21 09:06

Nio råd om kompetensutveckling för chefer

2016-10-14 15:46

Sju råd om att ge feedback

2016-04-28 10:51

Aktiviteter för chefer

jan
01

01 januari 2018 – 31 december 2018

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 2018

Interaktiv, genomförs på egna arbetsplatsen

Ansvarig förhandlare

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert
08-4424465
elisabeth.mohlkert@srat.se