För dig som är chef

Chefens roll har förändrats mycket över tid. Det ställs idag betydligt större krav än tidigare. Bland mycket annat skall man kunna driva verksamheten framåt, kanske skära ned samtidigt som man också ska kunna genomföra lönesättande samtal och fungera som coach för den egna personalen.

För en chef är det därför mycket viktigt att ha någon att vända sig till när det gäller såväl den egna yrkesroll som den egna anställningen. Som chef är man ofta ensam om att ta de svåra besluten och samtalen. Med ett medlemskap i SRAT får du ett stöd och en given samtalspartner.

SRAT organiserar chefer inom alla arbetsmarknadssektorer. Oavsett arbetsgivare är många problemställningar gemensamma. SRAT har lång och gedigen erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer.

SRATs kansli erbjuder stöd av kunniga och engagerade förhandlare som har stor erfarenhet av att stödja chefer. Stödet kan avse allt från karriärdiskussioner som hjälp med enskild lönerådgivning. I den mån förhandlingshjälp efterfrågas kan även detta erbjudas.

Meddela oss att du är chef

Vill du ha löpande information om aktiviteter och förmåner för chefer ber vi dig meddela oss detta på kansli@srat.se. Du blir då registrerad som chef i vårt medlemsregister.

Vi erbjuder

 • Rådgivning och förhandlingshjälp. Hos oss får du arbetsrättslig rådgivning och stöd vid förhandling som gäller dina anställningsvillkor.
 • Lönestatistik för chefer.
 • Coachning för chefer.
 • Med SRATs chefsförhandlare kan du som chef prata lön, få rådgivning avseende dina anställningsvillkor eller hjälp och stöd i karriären.
 • 15 procents rabatt på utbildningar hos Gällöfsta Perlan ledarskap. De erbjuder bland annat kurser i Utvecklande ledarskap, UGL, Hållbar förändringsledning, Leda på distans, Ledarskap utan chefskap och mycket mer. För att nyttja rabatten, ange SRAT 2018 i samband med bokning.
 • Chefstidningen utan kostnad. Anmäl till kansli@srat.se att du arbetar som chef.
 • Om du är ny i en chefsroll måste du både hitta din egen drivkraft och tydliggöra ditt uppdrag. Här är tre konkreta råd till dig som är ny som chef.
 • Nio råd om kompetensutveckling för chefer.
 • SRAT erbjuder bland annat ledarskapslitteratur som kan vara till hjälp i chefsrollen och i din yrkesutövning.
 • Läs mer om alla dina medlemsförmåner. Information om försäkringar.
 • Chefsnätverk i samarbete med andra Sacoförbund. Se kalendern.
 • Sacos grupp för chefer på LinkedIn.
 • Sacos chefsverksamhet, chefsguider och chefsseminarier. Aktuella aktiviteter finns i vår kalender
 • E-utbildning om "Hållbart medarbetarskap och ledarskap - när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras" (att genomföras gemensamt för  arbetsgivarföreträdare och medarbetar i statlig sektor).

Nyheter för chefer

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

2017-12-21 09:06

Nio råd om kompetensutveckling för chefer

2016-10-14 15:46

Sju råd om att ge feedback

2016-04-28 10:51

Aktiviteter för chefer

jan
01

01 januari 2018 – 31 december 2018

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning 2018

Interaktiv, genomförs på egna arbetsplatsen

Ansvarig förhandlare

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert
08-4424465
elisabeth.mohlkert@srat.se