Kollektivavtalet “Flygtekniker med typcertifikat”

SFF är part i det centrala kollektivavtalet för flygtekniker tecknat med Svenska Flygbranschen. Det omfattar alla företag som är anslutna samt de som har hängavtal.