Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Flygtekniker

Certifierade flygtekniker är den enda yrkeskategorin som får signera och ta ansvar för utförda inspektioner, felsökning samt funktionskontroller på flygplan och helikoptrar. Att certifiera allt tekniskt underhåll är en viktig del för att hålla flygplan och helikoptrar luftvärdiga.

Det krävs gedigen utbildning och praktik för att uppnå tillräckligt bred och detaljerad systemkunskap inom områden som avionik, aerodynamik, material, struktur, el, pneumatik, hydraulik, motor/framdrift med mera.  Förutom kunskap ställer yrket krav på stor ansvarskänsla och kommunikationsförmåga. Flygteknikern är ansvarig för att leda och koordinera arbetet som sedan ska certifieras av honom/henne. 

Flygtekniker kan exempelvis vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Efter ett visst antal flygtimmar eller kalenderdagar ska motorer, struktur och system på flygplan och helikoptrar ses över. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner som kan ta flera veckor.

I den dagliga flygdriften är det flygteknikern som utför felsökning och ansvarar för korrigerande åtgärder utifrån piloternas felrapporter. Det kan exempelvis handla om att utföra tester för att finna orsaken till det rapporterade felet.

Det är endast flygtekniker som genom sin signatur kan certifiera utfört underhåll och reparationer på flygmaskiner. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att fastställa vem som utfört vilket arbetsmoment.


 

Utbilda dig till flygtekniker

Eftergymnasial grundutbildning finns i form av Yrkeshögskoleutbildning i Ljungbyhed, Linköping, Luleå, Västerås och Nyköping. Utbildningen bedrivs under 2-3 år beroende på vilken/vilka kategorier man väljer. Efter detta krävs minst två års praktik i godkänd underhållsverksamhet. Transportstyrelsen utfärdar därefter ett certifikat (Aircraft Maintenance License). För att få tillstånd att certifiera underhåll i en underhållsverksamhet krävs cirka två månaders utbildning per flygplanstyp. Efter den första typkursen krävs dessutom så kallad "On-the-Job-Training" eller "OJT". För att upprätthålla sitt tillstånd krävs kontinuerlig utbildning samt att kunna uppvisa bevis på minst sex månaders praktiserande varje tvåårsperiod.