Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

2020-12-24

Intervju

Delta i viktig forskning om flygtekniker.

Brev från John Woodlock

Som vi tidigare meddelat så genomför John Woodlock mycket viktig forskning inom vårt område. Det finns inte så mycket vetenskapligt material kring certifiering
av luftvärdighet efter utfärdat underhåll, och händelserapportering inom flygsektorn. Därför hoppas vi verkligen att några av er är positiva till att ställa upp i en intervju som John genomför.

Vad innebär intevjun?

- Den genomförs företrädesvis på Zoom eller Teams - Tiden beräknas till 1-1,5 timme - Intervjun kan hållas på svenska eller engelska beroende på vad du föredrar - Intervjun spelas in (endast ljud) för att transkriberas till text.

Kontakta John Woodlock eller Ola Blomqvist om du är intresserad.

John Woodlock PhD Candidate Sociology of Law Department Lund University Tel. 0730 862287 john.woodlock@soclaw.lu.se

Ola Blomqvist Ordförande, SFF 070-574 4353 ola.blomqvist@flygtekniker.se

 

 

Senaste nyheter

24 december 2020, 00:00

Intervju

Delta i viktig forskning om flygtekniker.

18 december 2020, 18:16

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

09 november 2020, 11:17

Förlängda korttidspermitteringar

En efterlängtad nyhet har lagts ut om att möjligheten till korttidspermitteringar förlängs med et...