Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

2020-03-18

Avtal om permittering för flygtekniker

Igår signerades ett centralt avtal mellan Svensk Flygteknikerförening och Svenska Flygbranschen för att möjliggöra korttidspermittering med statligt stöd för arbetsgivarna.

Med det centrala avtalet som grund kan man nu skriva lokala avtal mellan fack och arbetsgivare där detaljerna regleras. Det som ska framgå är exempelvis vilka som ska omfattas och hur mycket man ska gå ned i tid. De nivåer man kan överenskomma om är arbetstidsminskning på 20, 40 eller 60 procent. Lönemisnkingen är 4, 6 eller 7,5 procent. Arbetsgivaren och staten står för resten av lönen. Lönedelar över 44 000 kronor per månad ersätts inte av staten utan måste täckas av arbetsgivaren. Den statliga ersättningen sköts av Tillväxtverket efter ansökan från arbetsgivaren. 

Där det saknas kollektivavtal måste man avtala om permittering med minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftenhet för att kunna få del av pengar från staten.

Se mer på Regeringens och Tillväxtverkets hemsidor

Senaste nyheter

24 december 2020, 00:00

Intervju

Delta i viktig forskning om flygtekniker.

18 december 2020, 18:16

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

09 november 2020, 11:17

Förlängda korttidspermitteringar

En efterlängtad nyhet har lagts ut om att möjligheten till korttidspermitteringar förlängs med et...