Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

2018-12-20

Ordförande har ordet

Ordförande Ola Blomqvist ser tillbaka på 2018

En av de största utmaningarna under 2018 har varit att få till stånd en överenskommelse om nytt kollektivavtal med Svenska Flygbranschen. Det föregående avtalet gick ut sista oktober 2017 och till en början såg det ut att kunna bli klart tidigt. Sedan började problemen torna upp sig...

Efter en lång process blev det ett nytt avtal med ett antal nya skrivelser angående deltidspension och extra avsättning till tjänstepension. Ett litet, men ändå, ett första steg mot att öka på avsättningarna till pension.

SFF har drivit frågan om bättre ett bättre skyddsnät vid sjukdom och pension, något som visat sig svårt i det avtalet vi har idag tillsammans med Transport och Svenska Flygbranschen. Även när det gäller lön så ser det ut som om dagens avtal begränsar utvecklingen snarare än hjälper till. Inför nästa avtalsrörelse finns det därför en hel del att jobba med.

I några företag har året också varit fullt av tvister. Vi har fått bevaka att avtalen tillämpas på rätt vis och vid flera tillfällen har SFF fått kalla till förhandling med krav på skadestånd för att få arbetsgivaren att följa lag och avtal. Trist att det ska krävas, men å andra sidan så är det en viktig roll vi har. Om inte vi gjorde det så skulle dessa arbetsgivare kunna göra som dom vill.. 

SFF har också medlemmar hos arbetsgivare som tillämpar andra kollektivavtal än det ovannämnda. Exempelvis bland teknikarbetsgivarna (t.ex Saab) och i statlig och landstingskommunal verksamhet.

Yrkesfrågorna
2018 har också varit intensivt för SFF som yrkesförening. Vi anordnade bland annat den årliga kongressen i AEI (Aircraft Engineers International). Medlemsföreningarna i AEI turas om att anordna kongressen och 2018 var det SFF som var värdar. Representanter för EASA, Transportstyrelsen och den Europeiska pilotorganisationen, ECA, deltog och framförde mycket uppskattade presentationer.

I skrivande stund pågår fortfarande "kampen om certifikatet", där AEI har ställt krav på EU-kommissionen att agera i de fall där EASA inte lyckas förmå vissa länder att följa det gemensamma regelverket. Fortsättning följer...

SFF har också deltagit i möten och seminarier med Yrkeshögskolemyndigheten, Transportstyrelsen och andra under året.

Jag ser fram emot ett bra samarbete med er under 2019!

God jul och gott nytt år, önskar Ola

Ola Blomqvist
Ordförande Svensk Flygteknikerförening

Senaste nyheter

20 december 2018, 17:09

Ordförande har ordet

Ordförande Ola Blomqvist ser tillbaka på 2018

20 december 2018, 16:59

En jul- och nyårshälsning

Styrelsen i SFF önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År! Läs mer om reducerad avgif...

25 september 2018, 07:56

Ordförande summerar AEI-kongressen 2018

Dear all, the 2018 AEI Annual Congress in Stockholm was a success story! To start with I want to...