Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

2018-09-17

Fusk inom EU drabbar Sverige

Den 18–21 september hålls en internationell kongress för flygtekniker i Stockholm. Största fokus kommer att riktas mot EU:s oförmåga att upprätthålla samma flygsäkerhetskrav inom hela unionen.

Pressmeddelande

De flesta större skandinaviska flygbolag har av kostnadsskäl valt att anlita andra europeiska företag för att utföra tekniskt underhåll på sina flygplan. Vissa av dessa underhållsbolag tillåts konkurrera genom att tillämpa lägre säkerhetskrav. Detta trots att det är samma regler som gäller inom hela EU.

-       Det är fri rörlighet av tjänster inom EU vilket i grunden är positivt, men det får förödande konsekvenser om man inte har gemensamma spelregler på vissa områden, menar Ola Blomqvist, ordförande i Svensk Flygteknikerförening.

Det handlar främst om flygsäkerhetsregler och anställningsvillkor men flygteknikernas ordförande, Ola Blomqvist, menar att problemet är ännu större.

-       Ja, på grund av att man tillåts konkurrera genom att bryta mot gemensamma regler så drabbas ju flygbranschens konkurrenskraft negativt i de länder där man sköter sig.

 Kongressen i Stockholm hålls av Aircraft Engineers International, AEI, vilka den senaste tiden riktat skarp kritik mot EU på grund av att exempelvis Tysklands luftfartsmyndighet tillåter att tekniskt underhåll inte kontrolleras av certifierade flygtekniker, vilket är ett krav i EU:s förordning om flygtekniskt underhåll. Detta trots att EU:s byrå för flygsäkerhet, EASA, uppdagat problemen för flera år sedan. Men EASA saknar delvis mandat från EU att sätta kraft bakom orden. Det ansvaret ligger på EU-kommissionen.

-       I många avseenden anser vi att EASA byggt ett bra regelverk och att man gör ett bra arbete. Frågan är vad det är värt när sedan vissa medlemsländer ändå tillåts göra som de vill, säger SFF:s ordförande, Ola Blomqvist.    

 

Presskontakt Telefon: 0766-287 563   Epost: sff@flygtekniker.se

Mer information: www.airengineers.org

Senaste nyheter

20 december 2018, 17:09

Ordförande har ordet

Ordförande Ola Blomqvist ser tillbaka på 2018

20 december 2018, 16:59

En jul- och nyårshälsning

Styrelsen i SFF önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År! Läs mer om reducerad avgif...

25 september 2018, 07:56

Ordförande summerar AEI-kongressen 2018

Dear all, the 2018 AEI Annual Congress in Stockholm was a success story! To start with I want to...