Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

2013-10-09

Nytt kollektivavtal för flygtekniker

På tisdagen blev ett nytt kollektivavtal undertecknat med Svenska Flygbranschen gällande för flygtekniker. Avtalet omfattar 36 månader och ger 6,8 procent i löneökningar under perioden.

-Vi hade ett antal övriga krav på bordet men tyvärr så fanns det låsningar som gjorde att vi inte kom vidare, säger SFF:s ordförande, Ola Blomqvist. Han konstaterar ändå att det finns positiva delar i överenskommelsen.

-Det pågår förhandlingar som kommer att ge en utökad föräldralön. Dessutom blev det tredje avtalsåret uppsägningsbart, vilket är en säkerhetsventil under en så pass lång avtalsperiod, avslutar Ola.

Kort om överenskommelsen

Utgående löner höjs enligt följande:

  • 2,2 % den 1 november 2013
  • 2,2 % den 1 november 2014
  • 2,4 % den 1 november 2015

Det sista avtalsåret kan sägas upp av endera part.

Det pågår förhandlingar om en utökad föräldralön genom en försäkringslösning. Den kommer att ersätta dagens skrivelse i avtalet. Det är LO och Svenskt Näringsliv som förhandlar om detta och det kommer även att omfatta alla som tillhör flygteknikeravtalet. 

 

Senaste nyheter

09 oktober 2013, 11:26

Nytt kollektivavtal för flygtekniker

På tisdagen blev ett nytt kollektivavtal undertecknat med Svenska Flygbranschen gällande för...

24 juni 2013, 14:55

Berättelsen om Helios

Läs berättelsen om Heliosolyckan 2005 ur flygteknikerns perspektiv.

15 maj 2013, 23:08

Därför finns vi!

Påminnelse om varför certifierade flygtekniker är viktiga.