Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

NLR Air Transport Safety Institute 2011-02-01

2010 ett genomsnittligt år för flygsäkerhet

År 2010 förlorade sammanlagt 816 människor i världen livet i flygolyckor, vilket är ett något lägre antal än det årliga genomsnittet på 830 dödsfall, enligt NLR-Air Transport Safety Institute (NLR-atsi).

2010 var ett genomsnittligt år i fråga om flygsäkerhet, med 152 olyckor med trafikflygplan rapporterade i hela världen, varav 26 med dödlig utgång. Under de senaste tio åren, inträffade 135 olyckor per år i genomsnitt, varav 28 resulterade i dödsfall. Dessa siffror avser trafikflygplan som väger mer än 5,7 ton.

Under 2010 var sannolikheten per flygning för en dödlig krasch lika som för de föregående tre åren (cirka 1 dödlig krasch per 1,5 miljon flygningar).

Även om flygsäkerheten successivt har förbättrats under det senaste årtiondet har de senaste fyra åren inte visat någon positiv utveckling, och detta var också fallet under 2010. Denna utplanande trend är märkbar i Europa, USA och i andra regioner.

Under 2010 inträffade den allvarligaste olyckan i Indien, där ett Air India Express Boeing 737-800 körde av rullbanan i Mangalore - Bajpe, Indien med 158 döda. Under 2010 rapporterades sammanlagt 85 avåkningar från rullbanor, varav hälften resulterade i skador på flygplan och tre med dödlig utgång.

Under 2010 var fraktflyget återigen inblandat i ett relativt stort antal olyckor. Av de 26 dödsolyckorna i hela världen, var sex med fraktflyg. Sannolikheten för en olycka med ett fraktflygplan är mer än 10 gånger högre än för ett passagerarplan.

NLR Air Transport Safety Institute

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheter

13 september 2011, 15:02

EU blacklist

Intressant läsning i textdelen där bland andra Tyskland kritiseras (sida 2) för brister i tillsyn...

17 februari 2011, 15:11

Reglerna samlade

EASA Regulation.

01 februari 2011, 15:23

2010 ett genomsnittligt år för flygsäkerhet

År 2010 förlorade sammanlagt 816 människor i världen livet i flygolyckor, vilket är ett något läg...