Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Medlemsavgifter
Svensk Flygteknikerförening

Från och med den 1 januari 2022.

Ordinarie avgift: 350 kronor/månad

Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 220 kronor/månad

Egenföretagare: 180 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året: 135 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året, halvtid: 120 kronor/månad

Arbetssökande på heltid: 140 kronor/månad 

Föräldraledig eller långtidssjukskriven: 300 kronor/månad (efter anmälan till kansliet) 

Pensionär:* 30 kronor/månad

Passiv* (om du har sjukersättning, saknar arbetsgivare men inte är arbetssökande, pensionär eller student, har en utländsk arbetsgivare): 100 kronor/månad.

Student: Gratis *

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svensk Flygteknikerförening” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 130 kronor per månad.

Frågor om medlemskap i SFF

Medlemsregisteransvarig
Niclas Roos
niclas.roos@flygtekniker.se

Ordförande
Ola Blomqvist
ola.blomqvist@flygtekniker.se