Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Arbetslöshetskassa

Genom Akademikernas a-kassa erbjuds du som är medlem i SRAT att försäkra dig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. För att bli medlem i a-kassan krävs en särskild ansökan. Du blir alltså inte automatiskt medlem i a-kassan när du blir medlem i SRAT/medlemsföreningarna.

Varför a-kassa?

A-kassan är till för dig som jobbar. Skulle du bli arbetslös kan du få ersättning. Att vara med gör att du kan vara flexibel på arbetsmarknaden. Du ska våga byta jobb eller starta ett företag.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om det inte blir något avbrott i medlemskapen. Sök därför inträde i Akademikernas a-kassa omedelbart efter att du begärt utträde ur den nuvarande a-kassan.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är för närvarande 130 kronor per månad. Avgiften är underlag för skattereduktion från och med den 1 juli 2022.

Akademikernas a-kassas webbplats hittar du information om allmänna villkor och regler för arbetslöshetsersättning. 

Anslutningsrätt, ersättningsvillkor och ersättningsbelopp är reglerade i lagar om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor.

Läs mer om vad du bör tänka på när du blir arbetssökande samt om vad SRAT kan göra för dig som är arbetssökande.

Akademikernas
a-kassa

Akademikernas a-kassa
Box 11063
100 61 STOCKHOLM
08-412 33 00

info@akademikernasakassa.se
www.akademikernasakassa.se