Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Medlemskapet

Flygteknikerna utgör en liten men mycket specialiserad yrkeskår. Det är mycket viktigt att samlas i en yrkesförening för att på bästa möjliga sätt tillvarata gruppens intressen. Det handlar dels om löner och anställningsvillkor, men även om yrkesfrågor som att bevara och stärka statusen på flygteknikercetifikatet.

Frågor om medlemskap i SFF

Medlemsregisteransvarig
Niclas Roos
niclas.roos@flygtekniker.se

Ordförande
Ola Blomqvist
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Kontakt