Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Lokala kontakter

På flera företag finns det lokalavdelning eller kontaktperson. Om det saknas kontakter hos din arbetsgivare, är det SFFs styrelse eller förhandlarna på SRATs kansli du kan kontakta om du har frågor.

Kravet är att man, bland medlemmarna, har valt kontaktpersoner eller en styrelse. SFF centrala styrelse ska godkänna bildande av en lokalavdelning. I SFFs centralstyrelse finns representanter från ett antal lokalavdelningar.

Förtroendeval SFF Saab (AF Sving) Malmslätt

Jonny Helén Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF Amapola

Johan Rudenå Kontaktombud
Linus Tingstedt Skyddsombud

Styrelse SFF Babcock Scandinavian AirAmbulance

Mats Hansson Kontaktombud
Rasmus Lindé Kontaktombud

Styrelse SFF BRA

Tom Nordin Ordförande
Tomas Wain Förtroendevald
0704049088

Styrelse SFF European Maintenance Service

Fredrik Martinsson Kontaktombud

Styrelse SFF Försvarsmakten

Anders Brunström Kontaktombud
Kenny Larsson Kontaktombud

Styrelse SFF Norwegian

Niclas Davidsson Kontaktombud
Per Tedeblad Kontaktombud

Styrelse SFF Patria Helicopters

Christian Blom Kontaktombud
Dan Eriksson Kontaktombud
Martin Ohlén Skyddsombud

Styrelse SFF Saab Ljungbyhed

Fredrik Glanrup Kontaktombud
0708149089
Fredrik Åvall Kontaktombud

Styrelse SFF Saab Nyköping

Emil Hultberg Kontaktombud
Nico Pitkänen Kontaktombud
0734185743

Styrelse SFF SAS

Henrik Amrén Vice ordförande
Christian Blom Ledamot
Lennart Brunström Ordförande
Tomas Eklund Ledamot
Tomas Sarin Sekreterare
Lennart Stenros Ledamot
Sven-Bertil Storm Skyddsombud
Sven-Bertil Storm Valberedning

Styrelse SFF SMA Maintenance

Robert Bengtsson Ledamot
Nicklas Danielsson Skyddsombud
Nicklas Danielsson Ledamot
Magnus Jahnke Skyddsombud
0317030450
Jimmie Kristoffersson Ledamot
Henrik Roslund Ledamot
Mats Sundberg Ledamot

Styrelse SFF Tui Fly Nordic

Carl-Johan Liljeqvist Kontaktombud
Lars Nyremo Kontaktombud

Styrelse SFF West Atlantic Sweden

Johan Rudenå Kontaktombud