Lokala kontakter

På flera företag finns det lokalavdelning eller kontaktperson. Om det saknas kontakter hos din arbetsgivare, är det SFFs styrelse eller förhandlarna på SRATs kansli du kan kontakta om du har frågor.

Kravet är att man, bland medlemmarna, har valt kontaktpersoner eller en styrelse. SFF centrala styrelse ska godkänna bildande av en lokalavdelning. I SFFs centralstyrelse finns representanter från ett antal lokalavdelningar.

Styrelse lokalavdelning för SFF Babcock Scandinavian AirAmbulance

Rasmus Lindé Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF Braathens Regional Airlines

Anders Ek Ledamot
Christian Engdahl Sekreterare
Mats Gunnarsson Skyddsombud
Gustaf Gyllström Ordförande
Anders Hasselberg Skyddsombud
Simon Persson Skyddsombud
Niclas Roos Kassör/ekonomiansvarig

Styrelse lokalavdelning för SFF European Maintenance Service

Fredrik Martinsson Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF Norwegian

Niclas Davidsson Kontaktombud
Fredrik Lind Kontaktombud
Per Tedeblad Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF Patria Helicopters

Johan Andersson Kontaktombud
Elvedin Begic Kontaktombud
0840899445
dinos_66@yahoo.se
Christian Blom Kontaktombud
Johan Bäckström Kontaktombud
Björn Carlsson Kontaktombud
Martin Göransson Skyddsombud

Styrelse lokalavdelning för SFF SAS

Henrik Amrén Ledamot
Thord Berglund Ledamot
Jan Björk Ledamot
Lennart Brunström Ordförande
Thomas Faulseit Ledamot
Mikael Rindå Kassör/ekonomiansvarig
0709974102
mikael.rinda@sas.se
Tomas Sarin Sekreterare
Lennart Stenros Ledamot
Lennart Stenros Skyddsombud
Sven-Bertil Storm Valberedning
Ronald Westman Ledamot
Johan Åsberg Skyddsombud

Styrelse lokalavdelning för SFF SMA Maintenance

Robert Bengtsson Ledamot
Nicklas Hellqvist Danielsson Ledamot
Robert Jonsson Ledamot
Jimmie Kristoffersson Ledamot
Johan Lindblom Bengtsson Ordförande
Henrik Roslund Ledamot
Mats Sundberg Ledamot
Andreas Will Ledamot

Styrelse lokalavdelning för SFF Tui Fly Nordic

Mario Dodik Skyddsombud
Carl-Johan Liljeqvist Kontaktombud
Lars Nyremo Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF Täby Air Maintenance

Arne Kristo Kontaktombud

Styrelse lokalavdelning för SFF West Atlantic Sweden

Anders Davidsson Kontaktombud
Dragan Kapcevic Kontaktombud