Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Lokala kontakter

På flera företag finns det lokalavdelning eller kontaktperson. Om det saknas kontakter hos din arbetsgivare, är det SFFs styrelse eller förhandlarna på SRATs kansli du kan kontakta om du har frågor.

Kravet är att man, bland medlemmarna, har valt kontaktpersoner eller en styrelse. SFF centrala styrelse ska godkänna bildande av en lokalavdelning. I SFFs centralstyrelse finns representanter från ett antal lokalavdelningar.

Styrelse SFF Babcock Scandinavian AirAmbulance

Rasmus Lindé Kontaktombud

Styrelse SFF European Maintenance Service

Fredrik Martinsson Kontaktombud

Styrelse SFF Norwegian

Niclas Davidsson Kontaktombud
Fredrik Lind Kontaktombud
Per Tedeblad Kontaktombud

Styrelse SFF Patria Helicopters

Christian Blom Kontaktombud
Johan Bäckström Kontaktombud
Martin Ohlén Skyddsombud

Styrelse SFF SAS

Henrik Amrén Vice ordförande
Lennart Brunström Ordförande
Thomas Faulseit Ledamot
Mikael Rindå Kassör/ekonomiansvarig
0709974102
mikael.rinda@sas.se
Tomas Sarin Sekreterare
Lennart Stenros Ledamot
Lennart Stenros Skyddsombud
Sven-Bertil Storm Valberedning
Simon Yemane Ledamot
Johan Åsberg Skyddsombud

Styrelse SFF SMA Maintenance

Robert Bengtsson Ledamot
Nicklas Danielsson Ledamot
Nicklas Danielsson Skyddsombud
Robert Jonsson Ledamot
Jimmie Kristoffersson Ledamot
Johan Lindblom Bengtsson Ordförande
Henrik Roslund Ledamot
Mats Sundberg Ledamot
Andreas Will Ledamot

Styrelse SFF Tui Fly Nordic

Carl-Johan Liljeqvist Kontaktombud
Lars Nyremo Kontaktombud

Styrelse SFF West Atlantic Sweden

Anders Davidsson Kontaktombud
Dragan Kapcevic Kontaktombud