Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Flygteknikerns Värld

Svensk Flygteknikerförenings medlemstidning Flygteknikerns Värld har getts ut sedan 1976. Styrelsen har beslutat att pausa utgivningen av en papperstidning för att i stället utvärdera andra möjligheter.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Redaktion

Chefredaktör/annonsbokning
Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se
Mobil 070-6822141

Ansvarig utgivare
Ola Blomqvist, ola.blomqvist@flygtekniker.se